De opdrachthoudende verenigingen

Deze 14 distributienetbeheerders/opdrachthoudende verenigingen doen voor de uitvoering van hun opdrachten een beroep op Fluvius:  Gaselwest, IMEA, Imewo, Infrax-West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Samen zijn ze actief in alle 300 Vlaamse gemeenten.

Vergaderdocumentatie

Ben je lid van een bestuursorgaan?
Dan kun je onder andere de agenda, de documentatiestukken en de notulen van de vergaderingen van die bestuursorganen raadplegen

Bekijk hier ook de vergaderdocumentatie van De Stroomlijn

Meer over de opdrachthoudende verenigingen

Activiteitenverslagen

Investeringsplannen