De aandeelhouders

Gemeenten als aandeelhouder

11 opdrachthoudende verenigingen

Fluvius is de overkoepelende naam voor 11 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), waarvoor Fluvius System Operator de werkmaatschappij is.

Deze 11 opdrachthoudende verenigingen zijn 100% eigenaar van Fluvius: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.

Grafiek met procentueel aandeel per aandeelhouder van Fluvius

De opdrachten per vereniging

  • 10 zijn aangesteld als distributienetbeheerder (DNB) voor de 100% gereguleerde activiteit elektriciteit- en/of aardgasdistributie: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE en Sibelgas. Zijn staan ook in voor de warmteactiviteit.
  • 4 zijn actief in de 100% gereguleerde rioleringsactiviteit: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West en Riobra.
  • 4 zijn actief in de activiteit kabel-tv infrastructuur: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West en PBE.

De 11 opdrachthoudende verenigingen zijn 100% publiek eigendom van alle 300 Vlaamse gemeenten.

Fluvius verzorgt onder meer:

  • In 300 gemeenten de aanleg, het beheer en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas en het beheer van de openbare verlichting.
  • In 86 gemeenten de aanleg, het beheer van en het onderhoud van de riolering.
  • In 103 gemeenten het beheer van het kabeldistributienet.
De opdrachten van Fluvius per vereniging

Dochterondernemingen

Onze dochterondernemingen zijn Atrias, De Stroomlijn en Synductis.

Wat doet Atrias?

  • In opdracht van en in nauwe samenwerking met de distributienetbeheerders, beheren we de documentatie van de marktfacilitatie. Verder ontwikkelen we een betrouwbare en innovatieve IT- infrastructuur waar alle marktpartijen van profiteren.

Wat doet De Stroomlijn?

  • De Stroomlijn is het customer contactcenter van Fluvius, Farys en De Watergroep. Allemaal dienstverlenende nutsbedrijven die je een stabiele werkomgeving verzekeren. Als klantenadviseur verzorg je hun klantencommunicatie, bijvoorbeeld rond aansluitingen, storingen, facturen, meterstanden, premies, … Heel afwisselend dus.

Wat doet Synductis?

  • Synductis verenigt verschillende nutsbedrijven die werken in de ondergrond. Door infrastructuurwerken zo veel mogelijk samen aan te pakken, beperken we de hinder in uw straat. Bovendien kunnen we zo een snellere en goedkopere dienstverlening bieden aan uw gemeente of stad.
Fluvius economische groep