Memorandum 2024

Het energielandschap verandert sterk. Steeds meer gezinnen en bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen op groene energie door middel van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische voertuigen. Daarnaast voelen we de impact van de klimaatverandering. Dat betekent dat we moeten inspelen op een klimaat met extreme uitschieters: intensere buien en langere periodes van droogte. De energietransitie en de klimaatadaptatie zijn essentieel om het leven in Vlaanderen comfortabel en aangenaam te houden. Als netbeheerder wil Fluvius daarin een voortrekkersrol opnemen.

Die transities realiseren kunnen we niet alleen. Naast de vele partners die samen met ons bouwen aan de netwerken voor morgen, hebben we nood aan een ondersteunend beleid en regelgevend kader. Dit memorandum vertelt hoe we daarin verdere stappen kunnen zetten en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan.