Data aan het werk

Door technologische ontwikkelingen, digitalisering en automatisering van onze netwerken en door de digitale meter hebben we tegenwoordig een ongeziene schat aan informatie ter beschikking. Als beheerder van al die gegevens zien wij het bij Fluvius als onze eerste plicht om zeer voorzichtig én verstandig met die data om te springen. Maar het is ook belangrijk die data ten dienst te stellen van onze werking en van onze klanten

Data van en voor het volk

Al die gegevens over verbruik en het gebruik van ons net, zijn van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van onze werking. Ze kunnen echter ook worden misbruikt wanneer ze in de verkeerde handen terechtkomen. Daarom beschouwen we bij het beheer ervan enkele regels als prioriteit:

  1. Volgens de Europese, Belgische en Vlaamse privacywetgeving delen we de informatie enkel met de partijen die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben en ook niet meer dan wat louter noodzakelijk is.
  2. We treden op als neutrale, faciliterende partij die als betrouwbare draaischijf de verschillende partijen in het energielandschap draaiende houdt.
  3. We zorgen ervoor dat de juiste data op het juiste moment aan de juiste partij worden bezorgd. We zijn daarbij klantgericht en houden de verwachtingen en noden van al onze klanten voortdurend in het oog. We hebben daarbij extra oog voor klanten met een beperking, voor wie onze digitale diensten vaak een cruciaal hulpmiddel zijn.

Efficiënter energiegebruik

Onze taak bestaat er echter niet alleen in om de informatie te bewaren als goede huisvader.
Die staat vanzelfsprekend ook ter beschikking van onze klanten via mijn.fluvius.be, want zij zijn en blijven natuurlijk de eigenaar van hun eigen data.
De data helpen onze klanten bovendien hun energieverbruik beter te regelen of kunnen worden aangewend voor bijkomende energiediensten of energieadvies op maat.

Mijn Fluvius verbruik overzicht

Betere aanstuurbaarheid

De digitalisering helpt ook onze eigen netten vooruit. We beschikken niet alleen over meer informatie over de werking ervan, de elektronische communicatie met onze infrastructuur zelf zorgt voor meer aanstuurbaarheid. Zo kunnen we letterlijk en figuurlijk sneller schakelen om onze netten functioneel en in balans te houden.

Dynamisch energielandschap

Verder gebruiken we de gegevens ook om te evolueren naar een flexibel energielandschap. Stel je bijvoorbeeld een wereld voor met energietarieven op uurbasis. Je kan met andere woorden de voordeligste momenten kiezen om bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien of je auto op te laden.
Ook het capaciteitstarief is een ontwikkeling in die richting. Door spreiding van het energieverbruik financieel aantrekkelijker te maken, wordt het elektriciteitsnet minder zwaar belast en kunnen we heel wat investeringen besparen. Dat voel je als klant dan weer door een verlaging van de netkosten op je factuur.
En ook de flexmarkt komt met behulp van de digitalisering binnen het bereik van particuliere klanten. Al verschillende jaren wordt dit systeem gebruikt om grote industriële bedrijven te vergoeden om bij energieschaarste hun verbruik terug te schroeven. Op dezelfde manier vragen we hen iets meer te verbruiken bij overschotten. Door gewone klanten in deze flexmarkt te betrekken, kunnen ook zij binnen enkele jaren tegen vergoeding hun steentje bijdragen aan een dynamisch energielandschap.

Energiedelen en energiegemeenschappen

Iets minder toekomstmuziek, maar ook het product van de digitalisering, is het concept van energiedelen.
In plaats van je overschotten aan zelf opgewekte elektriciteit te verkopen aan je leverancier, kan je die sinds juli 2022 verkopen aan of delen met een netgebruiker (EAN) naar keuze, zij het een buur, een familielid of een vriend.
Maar je deelt je elektriciteit even makkelijk met jezelf, als je bijvoorbeeld in je buitenverblijf wil genieten van het rendement van je zonnepanelen thuis.
Vanaf 2023 kun je je zelfs met bijvoorbeeld je buren, collega’s of andere filialen (in geval van organisaties) verenigen in een heuse energiegemeenschap om zo zelf opgewekte zonne-energie uit te wisselen.

Energiedelen

De energiemarkt van (over)morgen

Ten slotte bekijken we het plaatje wat breder en zetten ons in om de energiemarkt klaar te stomen voor morgen én overmorgen. Dat doen we enerzijds door de bestaande energiemarkten (flexmarkt, energiegemeenschappen, …) als facilitator aan elkaar te koppelen – zodat bij een verhuis met alle verschillende contracten wordt rekening gehouden – maar ook door ruimte te maken voor eventuele nieuwe markten in de toekomst. Anderzijds zetten we in op innovatie. Daarbij buigen we de drempels van vandaag om naar nieuwe opportuniteiten voor morgen. Daarvoor connecteren we met andere partijen die ‘out of the box’ denken en werken we actief mee aan projecten die de marktwerking van de toekomst voorbereiden. Twee voorbeelden daarvan zijn IO.Energy en EasyBat:

  • Als medeoprichter van IO.Energy reikt Fluvius, samen met de andere Belgische netbeheerders, de hand naar bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om te experimenteren met nieuwe energiediensten die ons leven kunnen verrijken.
  • In EasyBat ontwikkelen we samen met BeBat manieren om via blockchaintechnologie de gebruikscyclus van batterijen, van installatie en certificaat tot oplevering, duidelijk in kaart te brengen. Tevens bekijken we hoe autobatterijen kunnen helpen voor de stabiliteit van ons net en hoe we via data-analyse en big data onze dienstverlening kunnen optimaliseren.
Fluvius en Bebat