Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Wagen elektrisch laden op het werk

De energietransitie

In de huidige tijden zijn we allemaal genoodzaakt om anders over energie te denken. Dus bekijken we hoe we met heel Vlaanderen minder kunnen verbruiken én gaan we actief op zoek naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen die zowel meteen toepasbaar zijn of in de verdere toekomst mogelijkheden bieden.

Een bufferbekken houdt regenwater langer ter plaatse.

Klimaatadaptatie

Omdat het veranderende klimaat meer en meer zijn impact laat voelen, moeten we rekening houden met hevigere buien en langere periodes van droogte. Dus richten we ons rioleringsstelsel slimmer in en komen we met oplossingen voor duurzamer watergebruik.

Mijn Fluvius verbruik overzicht

Data en digitalisering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet mogelijk zonder de data om alle inspanningen te ondersteunen en naar nog hogere niveaus van efficiëntie te dragen. Maar we stellen die gegevens ook ter beschikking van klanten en partners om hun ideeën voor een duurzamere wereld alle ruimte te geven om te groeien.

Een Fluvius-medewerkster is aan het werk op kantoor, met op de achtergrond een foto vol bomen.

Duurzaam werken

Ten slotte ijveren we ook binnen ons eigen bedrijf naar almaar meer duurzaamheid. Daarbij beperken we ons niet alleen tot de zonnepanelen op onze daken of de vergroening van ons wagenpark. We trekken ook resoluut de kaart van circulaire economie en sporen onze partners aan hetzelfde te doen.

Lokaal en duurzaam Fluvius, we bieden je materiaal voor je inwoners

Duurzame beloftes

We gaan voor een zo hoog mogelijke klantentevredenheid. Dat doen we door onze werkprocessen steeds verder te finetunen en onze medewerkers alle nodige ondersteuning te bieden.

Handen op elkaar

Een hart voor elkaar

Fluvius draagt ook nog op tal van andere manieren bij aan een betere wereld.