Zo krijgt ons duurzaamheidsbeleid vorm

Gedeelde verantwoordelijkheid

De ultieme verantwoordelijkheid voor ons duurzaamheidsbeleid ligt bij de raad van bestuur. Die delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de uitrol van acties aan het managementcomité. Elke directie is verantwoordelijk voor de acties binnen haar eigen domein.

Onze MVO Board coördineert relevante acties, doet aanbevelingen aan het managementcomité en rapporteert aan de raad van bestuur. Alle geledingen van de organisatie zijn in dit orgaan vertegenwoordigd.

Dubbele materialiteitsanalyse

De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties tot het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling als belangrijke eerste stap.

Via die aanpak bekijk je duurzaamheid vanuit twee perspectieven: de ‘impact’-materialiteit of hoe heeft een bedrijf impact op milieu en maatschappij; en daarnaast de ‘financiële’ materialiteit, waarbij bekeken wordt welke financiële impact duurzaamheidstopics op een bedrijf hebben.

Fluvius zal vanaf boekjaar 2024 zijn jaarverslag opmaken volgens de nieuwe CSRD-richtlijnen. Ontdek alvast het resultaat van onze recente dubbele materialiteitsbeoordeling, terwijl we onze inzet voor een duurzame toekomst voortzetten.

Prioriteiten op basis van reële noden

Om onze beleidsprioriteiten te bepalen, houden we de vinger aan de pols bij iedereen die bij onze werking betrokken is. Daarbovenop houden we een vinger aan de pols welke mvo- en duurzaamheidsthema’s urgent en actueel zijn. We stellen meetbare doelstellingen en concrete ambities voorop, waaraan we de behaalde resultaten toetsen.

Transparante communicatie

Naast financiële en operationele resultaten komen in ons jaarverslag ook onze realisaties op duurzaamheidsvlak aan bod. Over specifieke acties communiceren we ook ad hoc naar de verschillende betrokkenen.

Meer weten?

Lees ook Fluvius - Goede doelen en De Voedselbanken

Infographic over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius