Zo krijgt ons duurzaamheidsbeleid vorm

Gedeelde verantwoordelijkheid

De ultieme verantwoordelijkheid voor ons duurzaamheidsbeleid ligt bij de raad van bestuur. Die delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de uitrol van acties aan het managementcomité. Elke directie is verantwoordelijk voor de acties binnen haar eigen domein.

Onze MVO Board coördineert relevante acties, doet aanbevelingen aan het managementcomité en rapporteert aan de raad van bestuur. Alle geledingen van de organisatie zijn in dit orgaan vertegenwoordigd.

Prioriteiten op basis van reële noden

Om onze beleidsprioriteiten te bepalen, houden we de vinger aan de pols bij iedereen die bij onze werking betrokken is. Daarbovenop houden we een vinger aan de pols welke mvo- en duurzaamheidsthema’s urgent en actueel zijn. We stellen meetbare doelstellingen en concrete ambities voorop, waaraan we de behaalde resultaten toetsen.

Transparante communicatie

Naast financiële en operationele resultaten komen in ons jaarverslag ook onze realisaties op duurzaamheidsvlak aan bod. Over specifieke acties communiceren we ook ad hoc naar de verschillende betrokkenen.

Meer weten?

Lees ook Fluvius - Goede doelen en De Voedselbanken

Infographic over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius