Onze missie, visie, waarden en charters

De missie, visie en waarden van Fluvius geven ons bedrijf richting. We laten ze leven in overleg met al onze medewerkers, klanten en partners.

Onze missie

De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility netwerken

Concreet betekent dit:

  • Fluvius verbindt de samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke verbinding die we maken via onze netten. We brengen ook mensen samen. Bovendien is Fluvius er voor iedereen.
  • We verbinden op een duurzame manier. We werken voor de lange termijn, en we willen meewerken aan een beter leefmilieu en klimaat. We zullen gemeenschappen bovendien ondersteunen met toekomstgerichte oplossingen, die hen ook op lange termijn comfort geven.
  • Fluvius zet in op een brede waaier aan nutsvoorzieningen (‘multi-utility’). Omdat we geloven in de schaal- en synergievoordelen die dit oplevert. Voor alle partners en klanten van ons bedrijf.

Onze visie

Fluvius wil samen met alle stakeholders groeien tot hét Vlaamse multi-utility bedrijf

Fluvius wil dé werkmaatschappij worden voor de meeste nutssectoren in Vlaanderen. Wie in Vlaanderen aan nutsvoorzieningen denkt, moet allereerst aan Fluvius denken.

Daarbij vertrekken we steevast vanuit de wereld om ons heen. We werken niet voor onszelf, maar voor alle steden, gemeenten, klanten, partners, leveranciers en investeerders die zich om ons heen bewegen. Alleen met hun steun kunnen we groeien, door in te spelen op hun verwachtingen. En door uit te blinken in wat we doen, met een uitmuntende dienstverlening.

Alles wat we doen, doen we voor en mét de Vlaamse samenleving. We zoeken dus altijd het overleg en de samenwerking. Openheid en transparantie staan voor ons centraal.

Onze waarden

Onze waarden kwamen er op voorstel van onze medewerkers. Ze geven aan hoe we willen omgaan met elkaar, en met iedereen die in contact komt met Fluvius.

Deze waarden zijn:

  • Sterker samen!
  • Respect
  • Engagement
  • Gedreven door vakmanschap
  • Klant centraal

Onze charters