Onze missie, visie, waarden en charters

De missie, visie en waarden van Fluvius geven ons bedrijf richting. We laten ze leven in overleg met al onze medewerkers, klanten en partners.

Onze missie

De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility netwerken

Concreet betekent dit:

  • Fluvius verbindt de samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke verbinding die we maken via onze netten. We brengen ook mensen samen. Bovendien is Fluvius er voor iedereen.
  • We verbinden op een duurzame manier. We werken voor de lange termijn, en we willen meewerken aan een beter leefmilieu en klimaat. We zullen gemeenschappen bovendien ondersteunen met toekomstgerichte oplossingen, die hen ook op lange termijn comfort geven.
  • Fluvius zet in op een brede waaier aan nutsvoorzieningen (‘multi-utility’). Omdat we geloven in de schaal- en synergievoordelen die dit oplevert. Voor alle partners en klanten van ons bedrijf.

Onze visie

Fluvius wil in actieve samenwerking de energietransitie en klimaatadaptatie voor Vlaanderen mee realiseren.

Fluvius wil een sleutelrol spelen in de energietransitie en de klimaatadaptatie. Om die twee enorme veranderingen in Vlaanderen mogelijk te maken, bouwen we de ‘netwerken voor morgen’. Onze toekomstgerichte nutsoplossingen en -systemen zorgen ervoor dat we hier ook (over)morgen comfortabel kunnen leven.

Bouwen aan de netwerken voor morgen, dat doen we niet alleen. We slaan de handen in elkaar met alle steden, gemeenten, klanten, partners, leveranciers en investeerders. Samenwerking is de sleutel. Ook over netwerken heen. Want samen realiseren we meer. Resultaat? Meer efficiëntie en een betere service voor onze klanten.

Want klanten die centraal staan, daar gaan we voor. Elke dag werken we aan een vlotte en betrouwbare dienstverlening.

Daarvoor rekenen we op de competentie en de verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers. We bieden hen een aangename werkomgeving waarin iedereen zich comfortabel voelt, onder andere dankzij gedeeld leiderschap en een cultuur van vertrouwen.

Onze waarden

Onze waarden kwamen er op voorstel van onze medewerkers. Ze geven aan hoe we willen omgaan met elkaar, en met iedereen die in contact komt met Fluvius. We vatten ze samen onder het acroniem Sterk.

Sterk staat voor:

  • Samen: we versterken elkaar, om samen en als één team ons doel te bereiken.
  • Trots: we zetten veiligheid en kwaliteit voorop, en daarop zijn we trots. Nieuwe kansen en ideeën grijpen we met beide handen.
  • Engagement: als echte Fluvius-ambassadeurs nemen we voluit verantwoordelijkheid.
  • Respect: we waarderen elkaars meningen en feedback en benutten ze om samen te groeien.
  • Klant centraal: tevreden klanten zijn onze grootste drijfveer.

Onze charters