De opdrachthoudende verenigingen

Deze opdrachthoudende verenigingen doen voor hun elektriciteits-, aardgas, warmte- en/of rioolnetbeheer een beroep op Fluvius. Samen zijn ze actief in alle 300 Vlaamse gemeenten. Klik voor meer info:

Elf netbeheerders

Met de oprichting van Fluvius Antwerpen en Fluvius Limburg (april 2019), en de naamswijziging naar Fluvius West (januari 2020) vind je info:

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV)

Fluvius OV is de maatschappij waarin (sinds 1 april 2019) de statutaire medewerkers van de vroegere Infrax-distributienetbeheerders zijn ondergebracht. Vanuit Fluvius OV wordt dat deel van het personeel gedetacheerd naar Fluvius System Operator.

Vergaderdocumentatie

Ben je lid van een bestuursorgaan?
Dan kun je onder andere de agenda, de documentatiestukken en de notulen van de vergaderingen van die bestuursorganen raadplegen

Bekijk hier ook de vergaderdocumentatie van De Stroomlijn

Code van goed bestuur

De verwachtingen en eisen die de deelnemers stellen aan de bestuurders van een opdrachthoudende verenigingen staan omschreven in de code van goed bestuur.