Duurzaam werken

Bij Fluvius zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze kernactiviteiten te verduurzamen. En dat mag je heel breed zien, gaande van vermijden van dienstverplaatsingen en de aankoop van toestellen met een langere levensduur tot de inkrimping van onze afvalstromen. We geven je graag enkele voorbeelden.

Duurzame mobiliteit

Sinds enkele jaren hebben wij een Electric First-beleid voor onze bedrijfsvoertuigen. Het doel is benzine- en dieselauto's te vervangen door het meest milieuvriendelijke alternatief. Is een 100% elektrisch model bevredigend qua bereik en laadvermogen? Dat is dan onze eerste keuze.

Infographic groener wagenpark

Nieuw afvalbeleid

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om ons afval zo veel mogelijk te recycleren. Daar hebben we verschillende voorbeelden van:

  • Bij de installatie van nieuwe, digitale meters worden de deksels van de oude meterkasten voortaan versnipperd zodat de grondstoffen ervan volledig kunnen worden hergebruikt.
  • De armaturen van de oude openbare verlichting worden vervangen door led-armaturen en vervolgens volledig gedemonteerd, waarbij we plastic, metaal en andere materialen van elkaar scheiden. Zo zorgen we voor een zuiverdere recyclage en afvalstroom en ondersteunen we bovendien de sociale tewerkstelling.
  • Oude werkkledij versnipperen we tot hoogwaardige vezels zodat die kunnen worden gebruikt voor nieuwe sjaals, mutsen, truien, … Die verkopen we dan aan onze medewerkers ten voordele van De Voedselbanken en Kom op tegen Kanker.

Geen MVO zonder MVI

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt ook maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat betekent dat we in ons aankoopproces de nodige aandacht schenken aan duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Daarvoor nemen we bepaalde clausules op in aankoopcontracten met toeleveranciers, zelfs al bevinden die zich in het buitenland, en voeren controles uit om na te gaan of die afspraken daadwerkelijk worden nageleefd. Zo kunnen we onze maatstaven opleggen aan onze partners en ook op die manier bijdragen aan hun MVO.

Gedragscode voor leveranciers van Fluvius

Bij Fluvius streven we naar een bedrijfscultuur die gebaseerd is op verantwoordelijkheid en respect. Daarom is onze gedragscode voor leveranciers ontworpen om ethisch gedrag, eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubewustzijn en naleving van mensenrechten te bevorderen.

Wij verwachten dat jij als belangrijke partner in onze toeleveringsketen deze code omarmt en naleeft. Wij geloven in open communicatie en samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken.

Gedragscode voor leveranciers
PDF Document | 159.06 KB

Methaanemissies beperken

Bij broeikasgassen denken we meestal meteen aan CO2, maar methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Dus hebben we er alle baat bij om zo weinig mogelijk gas uit onze netten te laten ontsnappen. Dat doen we door middel van verschillende maatregelen. Zo vervangen we bijvoorbeeld oudere buizen in gietijzer of vezelcement zo veel mogelijk door veel lekveiligere polyethyleenbuizen, passen we systematisch lekdetectie toe, gebruiken we nieuwe werkmethodes met veel minder tot helemaal geen gasverlies en doen we er alles aan om incidenten met graafwerken te vermijden. Je leest er alles over in deze brochure.