Investeringsplan 2024-2033

Hoe maken we de Vlaamse energiedistributienetten klaar voor de komende 10 jaar?

Welke investeringen zijn er nodig om de Vlaamse elektriciteits- en gasnetten klaar te maken voor de energietransitie?

Door het streven naar klimaatneutraliteit in 2050 en alle bijhorende evoluties op het gebied van mobiliteit, verwarming van gebouwen, industriële processen en productie van groene energie zal het elektriciteitsnet in de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen.

Maar wat betekent dat voor onze energienetten? En welke financiële inspanningen vraagt dat? Dat schetsen we in ons Investeringsplan 2024-2033.

Medewerkers van Fluvius bekijken een plan aan de muur

Waarom een investeringsplan 2024-2033

Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe zullen onze elektriciteits- en gasnetten evolueren en welke investeringen zijn daarvoor nodig?

Medewerkers van Fluvius bekijken een technische installatie

Wettelijk kader en publieke consultatie

Fluvius moet, in naam van de Vlaamse distributienetbeheerders, voldoende capaciteit voorzien om de elektriciteits- en gasbehoefte te dekken.

Veranderende samenleving

Hoe verandert onze maatschappelijke context?

Voor onze netinvesteringen vertrekken we van een aantal assumpties voor de lange termijn.

Persoon stript elektriciteitsdraad

Hoe zien onze elektriciteitsnetten er in de toekomst uit?

In de toekomstige energiemix is het reeds duidelijk dat er een grotere rol voor elektriciteit is weggelegd, in de evolutie naar klimaatneutraliteit.

Datanetbeheerder

Meer inzicht dankzij digitalisering

De investeringen om de distributienetten voor elektriciteit en gas klaar te maken voor de toekomst, gaan niet alleen over nieuwe kabels en cabines. Digitaliseren van onze netten is essentieel. Op die manier krijgen we data binnen die ons iets vertellen over de status van die netten.

Fluvius medewerker last een buis

Welke toekomst voor aardgas, toch een fossiele brandstof?

Veel klanten zullen op termijn overstappen naar alternatieven die passen in een klimaatneutraal Vlaanderen. Hiervoor moeten de nodige randvoorwaarden vervuld zijn.

Kasten met mappen

Vroegere investeringsplannen

Een overzicht van onze eerdere investeringsplannen.