Bedrijfsprofiel

Fluvius System Operator cv is het onafhankelijk bedrijf dat instaat voor 

  • de aanleg, het beheer en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in alle 300 Vlaamse gemeenten 
  • het beheer van de openbare verlichting in alle 300 Vlaamse gemeenten 
  • de aanleg, het beheer van en het onderhoud van de riolering in 85 Vlaamse gemeenten 
  • het beheer van het kabeldistributienet in 103 Vlaamse gemeenten 
  • de aanleg van warmtenetten 
  • de taken van sociale energieleverancier 
  • de promotie van rationeel energie- en watergebruik 
  • en de ondersteuning van de lokale besturen in Vlaanderen bij hun streven naar meer energie-efficiëntie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

Fluvius voert deze opdrachten uit in opdracht en voor rekening van 11 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (‘intercommunales’): Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Deze 11 intercommunale verenigingen zijn tevens de aandeelhouders van Fluvius System Operator cv. 

Grafiek met procentueel aandeel per aandeelhouder van Fluvius

Onze dochterondernemingen zijn Atrias (50%), De Stroomlijn (62,17%) en Synductis (40,75%).

De Fluvius Economische Groep bestaat uit Fluvius System Operator cv, geconsolideerd met haar dochterondernemingen en de 11 intercommunales.

Fluvius economische groep