Bedrijfsprofiel

Fluvius System Operator cv is het onafhankelijk bedrijf dat instaat voor

  • de aanleg, het beheer en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in alle 300 Vlaamse gemeenten
  • het beheer van de openbare verlichting in alle 300 Vlaamse gemeenten
  • de aanleg, het beheer van en het onderhoud van de riolering in 86 Vlaamse gemeenten
  • de aanleg van warmtenetten
  • de taken van sociale energieleverancier
  • de promotie van rationeel energie- en watergebruik
  • en de ondersteuning van de lokale besturen in Vlaanderen bij hun streven naar meer energie-efficiëntie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Fluvius System Operator cv voert deze taken uit in opdracht en voor rekening van zijn aandeelhouders, 11 (elf) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (opdrachthoudende verenigingen of ‘intercommunales’): Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.

Grafiek met procentueel aandeel per aandeelhouder van Fluvius

Fluvius System Operator cv houdt deelnemingen in vennootschappen aan: Atrias (50%), De Stroomlijn (62,17%), Synductis (34,38%) en Wyre Holding (33,2%). Ze vormen samen de Fluvius System Operator Groep.

De Fluvius Economische Groep bestaat uit, de 11 voormelde opdrachthoudende verenigingen, (geconsolideerd met) de ondernemingen van de Fluvius System Operator Groep en een onderneming Fluvius opdrachthoudende vereniging (zonder deelneming).

Bedrijfsstructuur Fluvius