Overzichtslijst besluiten Fluvius Limburg

Hier vind je de besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités (RBC’s).

Algemene vergadering

Raad van bestuur

RBC Noord

RBC Oost

RBC Zuid-West

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op het Agentschap Binnenlands bestuur.

Structuurwijzigingen 2025 - Partiële splitsingen

Structuurwijziging 2023 - Partiële splitsing

Archief

Fluvius Limburg is ontstaan (april 2019) uit de fusie van de netbeheerder Inter-energa, rioolnetbeheerder Inter-aqua en kabelnetbeheerder Inter-media.

Inter-energa - de besluiten van de voorbije vergaderingen van de bestuursorganen Inter-energa.

Inter-aqua - de besluiten van de voorbije vergaderingen van de bestuursorganen Inter-aqua.

Inter-media - de besluiten van de voorbije vergaderingen van de bestuursorganen Inter-media.