Charters

Fluvius System Operator cvba hecht veel belang aan een open dialoog met al zijn stakeholders. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn onze charters.

Gedragscode voor leveranciers van Fluvius

We streven bij Fluvius naar een bedrijfscultuur die gebaseerd is op respect en verantwoordelijkheid. We hebben onze gedragscode voor leveranciers ontworpen om ethisch gedrag, eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubewustzijn en naleving van mensenrechten te bevorderen.

We verwachten dat alle partners in onze toeleveringsketen deze code omarmen en naleven. Wij geloven in een open communicatie en samenwerking om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Gedragscode voor leveranciers
PDF Document | 159.06 KB