Overzichtslijst besluiten Fluvius Antwerpen

Hier vind je de besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités (RBC’s).

Algemene vergadering

Raad van bestuur

RBC Antwerpen

RBC Regio

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op het Agentschap Binnenlands bestuur.

Partiële splitsing 2020 - 4 gemeenten

Structuurwijzigingen 2025 - Partiële splitsingen

Archief

Fluvius Antwerpen is ontstaan (april 2019) uit de fusie van de netbeheerders IMEA en Iveg, samen met kabelnetbedrijf Integan.