Identiteit Intergem 2020

Benaming

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen – afgekort tot Intergem

Rechtsvorm

Opdrachthoudende vereniging

Ondernemingsnummer

BE 0220.764.971, RPR Gent, afdeling Dendermonde

Zetel

Administratief Centrum, Frans Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde (p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle)

Secretariaat

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Oprichting

Opgericht als samenwerkende vennootschap op 15 september 1980 na machtiging bij koninklijk besluit van 14 augustus 1980 – Belgisch Staatsblad van 23 september 1980.
Oprichtingsakte - Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1981 nr. 936-5.

Statuten

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 december 1980 - Belgisch Staatsblad van 25 februari 1981.
Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 6 november 2003.
Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari 2009.

Laatst gewijzigd door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2020 (notarieel verleden op 23 december 2020) – Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2021, nr. 21022424 – Goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 18 maart 2021.