Activiteitenverslag Intergem 2020

Woord vooraf

Beste lezer

In 2020 overheerste de coronapandemie ontegensprekelijk alles.  Meteen kwam het belang van een continue dienstverlening in onze branche aan bod. Aanvankelijk dwongen de ongeziene omstandigheden van de pandemie ons tot voorzichtigheid en zetten we een groot deel van onze activiteiten on hold.  Maar al snel hebben we alles op alles gezet om op een veilige manier de continuïteit van onze dienstverlening te hervatten.  Dit gebeurde gefaseerd en in functie van wat mogelijk of toegelaten was. We konden het voorbije jaar daarvoor rekenen op de onvoorwaardelijke bereidwilligheid en het sterke professionalisme van alle medewerkers.  Ik wil hiervoor mijn oprechte dank en waardering betuigen en kijk, samen met u, hoopvol vooruit naar een wereld zonder corona.


Met het oog op een rationeler beheer binnen de nutssector, bouwde onze werkmaatschappij Fluvius, in het kader van het lopende integratietraject, verder aan een gemeenschappelijke cultuur en de verdere integratie van processen en IT-systemen.  Dat met het oog op een steeds betere dienstverlening tegen lagere kosten.  Om die ambitie kracht bij te zetten, werden de kerntaken duidelijk afgelijnd en ook een visienota uitgewerkt over het netbeheer van de toekomst.  Immers, samen met Europa engageren de lokale besturen zich om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.  Zo zetten we de voortrekkersrol die de inwoners en bedrijven van alle 300 Vlaamse steden en gemeenten verwachten flink wat kracht bij, op weg naar een duurzame toekomst.


In dit jaarverslag vind je daar de neerslag van. Ik ben ervan overtuigd dat Intergem, samen met alle partners, de komende jaren verder gaat op dit elan.


David Coppens
Voorzitter Raad van Bestuur

David Coppens

Inhoud activiteitenverslag