Identiteit Fluvius Antwerpen

Benaming

Fluvius Antwerpen

Rechtsvorm

Opdrachthoudende vereniging

Ondernemingsnummer

BTW BE 0212.704.370, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Maatschappelijke zetel

Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen (district Hoboken)

Secretariaat

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Oprichting

Opgericht als samenwerkende vennootschap te Antwerpen-Hoboken op 24 november 1972 onder de naam ‘Intercommunale voor Energie’, in het kort ‘Iveg’, na machtiging bij Koninklijk Besluit van 19 oktober 1972.
Oprichtingsakte - Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 1972, nr. 3245-06.

Statuten

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 oktober 1972.
 – Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 1972, nr. 3245-06.
Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering van 21 mei 2003. 
Fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en Integan door Iveg (met naamswijziging van Iveg in Fluvius Antwerpen) met inwerkingtreding per 1 april 2019 door de algemene vergadering van 28 juni 2018, krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Xavier Desmet, gevolgd door een proces-verbaal opgesteld door dezelfde notaris houdende vaststelling van de gedeeltelijke vervulling van de opschortende voorwaarden de dato 29 juni 2018, samen bij uittreksel bekengemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 2018, nr. 18135349 en door een proces-verbaal houdende vaststelling van de vervulling van alle opschortende voorwaarden opgesteld door notaris Xavier Desmet op 6 juni 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019, nr. 19082834 en door een proces-verbaal houdende vaststelling van de definitieve ruilverhouding opgesteld door notaris Xavier Desmet op 30 december 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020, nr. 20015665. 
Partiële splitsing door overneming van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel behorende tot de opdrachthoudende vereniging Iveka door de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2020 door de algemene vergadering van 19 december 2019, krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Xavier Desmet op 30 december 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2020, nr. 20025904.

Laatst gewijzigd door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 19 december 2019, krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Xavier Desmet op 30 december 2019 – Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2020, nr. 20025904.
Goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 met uitzondering van de wijziging aangebracht in het artikel 30.4.c. (de voorheen geldende tekst werd teruggeplaatst).