Uitspraak in gerechtelijke procedure

De Correctionele Rechtbank van Antwerpen heeft op 27 april 2021 uitspraak gedaan in de rechtszaak over de explosie die zich op 3 september 2019 heeft voorgedaan in Wilrijk (Antwerpen). Zowel Fluvius System Operator cv als twee van haar managers (de CEO en de Directeur Netuitbating) moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de oorzaken van deze explosie.

De rechter heeft de CEO en de Directeur Netuitbating van Fluvius vrijgesproken, omdat hen geen enkele persoonlijke schuld treft. Wel heeft de rechtbank de onderneming Fluvius System Operator veroordeeld met opschorting van straf, en dit ondanks de uitvoerige verdediging en bewijsmiddelen die Fluvius tijdens de procedure in de rechtbank naar voren had gebracht.

Fluvius zal nu in eerste instantie het vonnis grondig bestuderen en bekijken wat de eventuele verdere stappen zijn.

Pro memorie:

Op 3 september 2019 heeft zich te Wilrijk (Antwerpen) een gasexplosie voorgedaan waarbij één dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Er waren bovendien enkele gewonden en aanzienlijke materiële schade.

Terug naar het nieuwsoverzicht