Duurzaam Ondernemen

VOKA beloont Fluvius voor zijn daadkracht!

Fluvius kreeg op 19 juni opnieuw het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. En dit al voor het vierde jaar op rij. De resultaten van onze vijftien duurzame acties vielen bij de jury in de smaak. Speciale aandacht was er dit jaar voor onze Fluvius- Goede doelen, en in het bijzonder onze sterke samenwerking met De Voedselbanken.

Charter schept kader voor duurzame doelstellingen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen biedt ondernemingen de mogelijkheid om elk jaar een duurzaam actieplan op maat uit te werken. Het plan helpt om acties en de resultaten ervan in kaart te brengen. Het is voor bedrijven dus een leidraad voor continu duurzaam ondernemen. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.
Meer over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Drie mannen houden samen een houten kader met daarin het charter duurzaam ondernemen vast. Ze kijken fier en glimlachend in de camera.

Frédérique Roelandt, Koen Schelkens en Jurgen De Permentier mochten al voor het 4de jaar op rij het charter in ontvangst nemen.

Koen Schelkens, Financieel Beheer Fluvius: “In ons actieplan 2018 namen we dit jaar vijftien concrete actiepunten op. Sommige acties lopen over meerdere jaren heen. We sorteren bijvoorbeeld ons afval, maar doen hier ook sensibiliseringsacties voor. En we stippelden een Electric First Beleid uit, waarin we inzetten op de vergroening van ons wagenpark.”

Brede waaier

Duurzaam ondernemen snijdt dieper dan milieu of klimaat. Er zijn ook acties rond waarden en cultuur. Een voorbeeld hiervan is onze ambitie om te evolueren naar een onderneming waarin de medewerkers via zelfleiderschap en gedeeld leiderschap nieuwe manieren van samenwerken gebruiken om hun doelen te bereiken.

Koens Schelkens: “Bij Fluvius doen we er alles aan om behalve onze klant, zeker ook onze medewerkers centraal te zetten. Zo organiseren we welzijnscampagnes ter preventie van stress en burn-out. Ook met onze leveranciers en partners willen we duurzaam samenwerken. Ik denk hierbij aan onze partnerships met de sociale economie zoals onder meer met maatwerkbedrijven en met de onderwijswereld. Elk jaar zijn er stages voor laatstejaarsleerlingen, organiseren we bijscholingen voor leraren en nemen we deel aan de Dag van de Wetenschap. Te veel om op te noemen eigenlijk.”

Iedereen betrokken

Fluvius haalt uit dit actieplan zowel op economisch, sociaal als milieuvlak veel voordeel. En het plan creëert een breed draagvlak op de werkvloer. De meeste acties lopen namelijk over verschillende afdelingen heen. Het actieplan is trouwens een prima kapstok om het jaarlijks activiteitenverslag aan op te hangen.

Ik ben niet alleen trots op onze milieudienst, maar op àlle Fluvius-medewerkers. We kunnen pas resultaat boeken als we het samen doen.

Koen Schelkens – Financieel Beheer Fluvius

Duurzame daadkracht

Duurzaamheid is voor veel ondernemingen een wezenlijk onderdeel van hun strategie en bedrijfsvoering. Elk bedrijf heeft tegenwoordig wel een webpagina over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Jurgen De Permentier, milieudienst Fluvius: “Klopt. Maar zonder daadkracht is duurzaamheid maar een modewoord. Daarom ben ik bijzonder fier dat de jury ons ook dit jaar weer het Charter Duurzaam Ondernemen uitreikt. Het bewijst dat aandacht voor duurzaamheid bij Fluvius door onze aderen stroomt en dat we de ingeslagen weg moeten blijven volgen. Ik zie het charter dan ook als een beloning voor onze daadkracht.”

Zonder daadkracht is duurzaamheid maar een modewoord.

Jürgen De Permentier – Fluvius Milieu

Groepsfoto van lachende mensen op de trap. Alle mensen hebben een charter duurzaam ondernemen vast en lachen of zwaaien naar de camera

Parel op de kroon

Ieder jaar lichten we er één actiepunt uit. In 2018 kozen we voor actiepunt 15 van ons plan, namelijk onze structurele samenwerking met De Voedselbanken. Dit initiatief sluit perfect aan bij één van onze basiswaarden: ‘de samenleving duurzaam verbinden.’

De klanten van De Voedselbanken zijn vaak dezelfde mensen die ook klant zijn bij sociale energieleverancier Fluvius. Omdat De Voedselbanken net als Fluvius verspreid in Vlaanderen werken, kunnen werknemers overal dicht bij huis hun steentje bijdragen. De samenwerking is niet gebaseerd op financiële hulp. Wat we wel doen is materiële middelen en mensen ter beschikking stellen om de duizenden vrijwilligers van De Voedselbanken een duwtje in de rug te geven.

Wil je graag alle details over de 15 actiepunten in ons plan, neem dan zeker een duik in ons activiteitenverslag van 2018.