Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Investeringsplan 2023-2032

Hoe maken we de Vlaamse energiedistributienetten klaar voor de komende 10 jaar?

We evolueren naar een klimaatneutrale energiemix

Onze samenleving bouwt het gebruik van fossiele brandstoffen af om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Dat betekent een transitie naar een nieuwe energiemix waarin vooral elektriciteit een steeds belangrijker rol speelt.

Maar wat betekent dat voor onze energienetten? En welke financiële inspanningen vraagt dat? Dat schetsen we in ons Investeringsplan 2023-2032