Activiteitenverslag Iveka 2019

Woord vooraf

Geachte lezer

Bij de opmaak van dit activiteitenverslag beleven we vreemde en moeilijke tijden die van iedereen inspanningen en ook inventiviteit vragen om, waar mogelijk, de broodnodige dienstverlening te blijven verzekeren. Voor veel mensen betekent dit flexibel werken in moeilijke omstandigheden. Ik wil iedereen daarvoor bedanken.

Dit activiteitenverslag sluit het eerste werkingsjaar van de nieuwe gemeentelijke legislatuur af. Het was een jaar waarin belangrijke stappen gezet zijn om werk te maken van oplossingen voor de vele uitdagingen waarvoor ‘het distributienetbeheer van de toekomst’ staat. Maar laat ons realistisch zijn, die ‘toekomst’ is er vandaag al.

Vandaag al dwingen de uitdagingen ons om andere wegen te bewandelen. Denk aan de energietransitie naar duurzamere energiebronnen, geholpen door een slim netbeheer via de digitale meter. Denk aan de ecologische benefits via de verledding van de openbare verlichting of de plaatsing van warmtenetten daar waar mogelijk. Wat met de toekomst van de aardgasnetten en fossiele brandstoffen? En de klimaatwijzigingen die de verdere uitbouw van het rioolnet en een hemelwaterbeheer vereisen, samen met een kostenbewust drinkwaterbeheer. Op technologisch vlak kijken we uit naar een veilig en betrouwbaar dataverkeer over de kabel, glasvezel of 5G in het kader van het groeiend belang van data.

Samen met onze opdrachtgevers, de lokale besturen, nemen we de uitdagingen rond net-infrastructuurbeheer ter harte. Als werkmaatschappij van Iveka heeft Fluvius daarbij een dubbele troef in handen:

  • Door de lokale verankering in uw gemeente zijn we rechtstreeks en direct aanspreekbaar: ‘Fluvius, tot bij u’.
  • Anderzijds beschikt Fluvius door haar schaalgrootte over een scharnierinstrument om invulling te geven aan de vele uitdagingen op diverse niveaus, zowel Vlaams, Europees als gemeentelijk. 

Ik kijk er alvast naar uit om binnen die ambitie, en in hechte samenwerking, onze dienstverlening de komende jaren verder uit te bouwen. Samen met onze steden en gemeenten en met een blik op de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog veel kunnen inspireren.

Guy Van de Perre
Voorzitter

Guy Van de Perre

Inhoud activiteitenverslag