Activiteitenverslag Intergem 2019

Woord vooraf

Geachte lezer

Bij de opmaak van dit activiteitenverslag beleven we vreemde en moeilijke tijden die van iedereen inspanningen en ook inventiviteit vragen om, waar mogelijk, de broodnodige dienstverlening te blijven verzekeren. Voor veel mensen betekent dit flexibel werken in moeilijke omstandigheden. Ik wil iedereen daarvoor bedanken.

Dit activiteitenverslag sluit het eerste werkingsjaar van de nieuwe gemeentelijke legislatuur af. Het was een jaar waarin belangrijke stappen gezet zijn om werk te maken van oplossingen voor de vele uitdagingen waar ‘het distributienetbeheer van de toekomst’ voor staat. Die dwingen ons om vandaag al andere wegen te bewandelen.

Denk aan de energietransitie, slim netbeheer en de ecologische benefits van openbare ledverlichting of warmtenetten. Wat met de toekomst van onze aardgasnetten? De klimaatwijzigingen vereisen de verdere uitbouw van het rioolnet en hemelwaterbeheer, samen met een kostenbewust drinkwaterbeheer. En veilig, betrouwbaar dataverkeer over de kabel, glasvezel of 5G is cruciaal met het groeiend belang van data.

Samen met onze opdrachtgevers, de lokale besturen, nemen we de uitdagingen rond net-infrastructuurbeheer ter harte. Als werkmaatschappij van Intergem heeft Fluvius daarbij een dubbele troef in handen:

  • Door de lokale verankering in uw gemeente zijn we rechtstreeks en direct aanspreekbaar: ‘Fluvius, tot bij u’.
  • Anderzijds beschikt Fluvius door haar schaalgrootte over een scharnierinstrument om invulling te geven aan de vele uitdagingen op diverse niveaus, zowel Vlaams, Europees als gemeentelijk. 

Ik kijk er alvast naar uit om binnen die ambitie, en in hechte samenwerking, onze dienstverlening de komende jaren verder uit te bouwen. Samen met onze steden en gemeenten en met een blik op de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog veel kunnen inspireren.


David Coppens
Voorzitter

David Coppens

Inhoud activiteitenverslag