Fluvius Economische groep - tussentijdse verkorte geconsolideerde IFRS financiële staten 30 juni 2019