Tussentijdse verkorte geconsolideerde IFRS financiële staten 30 juni 2019