Fluvius Economische groep - tussentijdse verkorte geconsolideerde IFRS Financiële staten 30 juni 2020