Persbericht BMA - Communicatie over de uitrol van glasvezelnetwerken