Overzichtslijst besluiten - RBC Zenne - Iverlek - 28 juni 2018