Overzichtslijst besluiten - RBC Zenne - Iverlek - 24 januari 2018