Overzichtslijst-besluiten-RBC-Noord-Intergem-18-januari-2018