Overzichtslijst-besluiten-RBC-Noord-Intergem-20-december-2018