Overzichtslijst-besluiten-RBC-Noord-Intergem-15-november-2018