Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 28 mei 2018