Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 28 juni 2018