Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 18 september 2018