Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 17 januari 2018