Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 16 januari 2019