Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 15 juni 2018