Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek -14 november 2018