Overzichtslijst besluiten - RBC Mechelen - Iverlek - 14 december 2018