Overzichtslijst-besluiten-Raad-van-Bestuur-Intergem-25-oktober-2018