Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 22 oktober 2018