Overzichtslijst-besluiten-Raad-van-Bestuur-Intergem-20-december-2018