Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 19 juni 2018