Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 12 december 2018