Overzichtslijst-besluiten-PBE-Algemene-Vergadering-23-11-2018