Overzichtslijst besluiten PBE Algemene vergadering 15.06.2018