Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering Intergem 20 december 2018