Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering Imewo 13 december 2018