Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering 14 december 2018