Overzichtslijst besluiten Buitengewone Algemene Vergadering 12 december 2018