Overzichtslijst besluiten Algemene Vergadering Imewo 18 juni 2018